LamViet
LamViet Company


Sanplatec Corp

Là nhà sản xuất của Nhật Bản chuyên về các thiết bị thí nghiệm bằng nhựa như buồng thao tác chân không, buồng thao tác, tủ chống ẩm và các loại dung cụ thí nghiệm bang nhựa

DANH SÁCH SẢN PHẨM