LamViet
LamViet Company

Kính hiển vi sinh học series B 800

Kính hiển vi sinh học series B 800 - kinh hien vi sinh hoc series b 800

THÔNG TIN SẢN PHẨM

KÍNH HIỂN VI TRƯỜNG SÁNG DÙNG CHO NGHIÊN CỨU

HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY

MODEL:B-800BF

 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu

 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép  người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng.

 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm.

 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.

 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài

 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác

Cấu hình cung cấp:

 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020

 - Đầu quan sát 03 đường truyền quang, code M1011

 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001

 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040

 - Bộ vật kính phẳng IOS 4x, 10x, 20x, 40X,100X

 - Bàn sa trượt code M-1140

 - Tụ quang độ mở 0.90NA code M-1150

 
KÍNH HIỂN VI TRƯỜNG SÁNG DÙNG CHO NGHIÊN CỨU

HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY

MODEL:B-800BF (đầu 02 mắt ERGO)

 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu

 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng.

 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm.

 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.

 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài

 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác

Cấu hình cung cấp:

 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020

 - Đầu quan sát 02 đường truyền quang dạng ERGO có thể điều chỉnh góc nghiêngcủa thị kính, code M1012

 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001

 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040

 - Bộ vật kính phẳng IOS 4x, 10x, 20x, 40X,100X

 - Bàn sa trượt code M-1140

 - Tụ quang độ mở 0.90NA code M-1150

 
KÍNH HIỂN VI TRƯỜNG SÁNG DÙNG CHO NGHIÊN CỨU

HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY

MODEL:B-800BF (đầu 03 mắt ERGO)

 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu

 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng. 

 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm.

 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.

 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài

 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác

Cấu hình cung cấp:

 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020

 - Đầu quan sát 03 đường truyền quang dạng ERGO có thể điều chỉnh góc nghiêng của thị kính, code M1013

 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001

 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040

 - Bộ vật kính phẳng IOS 4x, 10x, 20x, 40X,100X

 - Bàn sa trượt code M-1140

 - Tụ quang độ mở 0.90NA code M-1150

 
KÍNH HIỂN VI PHẢN PHA DÙNG CHO NGHIÊN CỨU

HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY

MODEL:B-800BH

 -  Kính hiển vi phản pha (Phase contrast research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu

 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng.

 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm.

 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.

 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài

 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác

Cấu hình cung cấp:

 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020

 - Đầu quan sát 03 đường truyền quang, code M1011

 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001

 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040

 - Bộ vật phản pha 10x, 20x, 40X,100X

 - Bàn sa trượt code M-1140

 - Tụ quang phản pha trường tối 1.25N code M-1152

 - Thước chỉnh tâm code M1004

 - Kính lọc xanh code M977

 

KÍNH HIỂN VI PHẢN PHA DÙNG CHO NGHIÊN CỨU

HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY

MODEL:B-800BF (đầu 02 mắt ERGO)

 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu

 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng.

 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm.

 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.

 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài

 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác

Cấu hình cung cấp:

 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020

 - Đầu quan sát 02 đường truyền quang dạng ERGO có thể điều chỉnh góc nghiêng của thị kính, code M1012

 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001

 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040

 - Bộ vật phản pha 10x, 20x, 40X,100X

 - Bàn sa trượt code M-1140

 - Tụ quang phản pha trường tối 1.25N code M-1152

 - Thước chỉnh tâm code M1004

 - Kính lọc xanh code M977


KÍNH HIỂN VI PHẢN PHA DÙNG CHO NGHIÊN CỨU

HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY

MODEL:B-800BF (đầu 03 mắt ERGO)

 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu

 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng.

 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm.

 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.

 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài

 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác

Cấu hình cung cấp:

 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020

 - Đầu quan sát 03 đường truyền quang dạng ERGO có thể điều chỉnh góc nghiêng của thị kính, code M1013

 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001

 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040

 - Bộ vật phản pha 10x, 20x, 40X,100X

 - Bàn sa trượt code M-1140

 - Tụ quang phản pha trường tối 1.25N code M-1152

 - Thước chỉnh tâm code M1004

 - Kính lọc xanh code M977

_____________________________________

Công ty Khoa học Kỹ thuật Lâm Việt

www.lamviet.com | Tel: 028.62522.486/490 | lamviet@lamviet.com

Văn phòng: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng trưng bày: Bùi Công Trừng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tags: Kinh-hien-vi

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thị trường Hồ Chí Minh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị

 
 Nguyễn Thị Kim Phương
 Sales Engineer
 0979.895.707
 sales7@lamviet.com
 
Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645

sales5@lamviet.com

 
 Nguyễn Thu Hà
 Sales Engineer
 0966.306.011
 sales11@lamviet.com

Thị trường Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên

 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com
 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com

Nguyễn Thị Kim Phương
Sales Engineer
0979.895.707
sales7@lamviet.com

Thị trường Đồng Nai và các tỉnh phía Nam sông Hậu

 
 Lê Thịnh Phát
 Sales Engineer
 0965.129.641
 sales1@lamviet.com

Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645
 sales5@lamviet.com

Thị trường Vũng Tàu và các tỉnh Miền trung

 
Nguyễn Thu Hà
Sales Engineer
0966.306.011
sales11@lamviet.com
 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com

Thị trường Long An và các tỉnh phía Bắc sông Hậu

 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com
 
Lê Thịnh Phát
Sales Engineer
0965.129.641
sales1@lamviet.com