LamViet
LamViet Company

Kính hiển vi soi nổi series SZM

Kính hiển vi soi nổi series SZM - kinh hien vi soi noi series szm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI
HÃNG SẢN XUẤT: OPTIKA - ITALY
MODEL: SZM-1
 
 - Kính soi nổi SZM series thiết kế đặc biệt thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp điện tử.
 - Hệ thống quang học và hệ cơ cao cấp  cho phép dòng kính này đứng đầu khi so sánh giữa giá cả và chất lượng.
 - Vật kính có khả năng zoom liên tục cho phép áp dụng trong mọi công việc .
 - Nhiều phụ kiển có thể gắn thêmcho phép nhiều chọn lựa phù hợp từng loại công việc yêu cầu.
Main features:
 - Đầu thị kính loại hai mắt có thể xoay 360o, góc nghiêng quan sát 45o
 - Khoảng cách điều chỉnh giữa hai mắt: 51 đến 75mm.
 - Khả năng điếu chỉnh độ diop cho cả hai mắt.
 - Thị kính: EWF10x/20 mm
 - Vật kính tiêu sắc với khả năng zoom liên tục từ  0,7x đến 4,5x (tỷ lệ zoom 6,428:1).
 - Bàn đặt mẫu có đèn chiếu sáng và kẹp mẫu cho phép chiếu sáng và cố định mẫu.
 - Điều chịnh độ sắc nét qua hai núm chỉnh ở hai bên kính.
 - Nguồn đèn  halogen 12V/15W chếiu từ dưới lên và nguồn đèn chiếu từ trên xuống. Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng của cả hai nguồn đèn riêng rẽ.
 
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI BA MẮT
HÃNG SẢN XUẤT: OPTIKA - ITALY
MODEL: SZM-2
 
 - Kính soi nổi SZM series thiết kế đặc biệt thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp điện tử.
 - Hệ th6óng quang học và hệ cơ cao cấp  cho phép dòng kính này đứng đầu khi so sánh giữa giá cả à chất lượng.
 - Vật kính có khả năng zoom liên tục cho phép áp dụng trong mọi công việc .
 - Nhiều phụ kiển có thể gắn thêmcho phép nhiều chọn lựa phù hợp từng loại công việc yêu cầu.
 - Đầu thị kính loại hai mắt có thể xoay 360o, góc nghiêng quan sát 45o
 - Khoảng cách điều chỉnh giữa hai mắt: 51 đến 75mm.
 - Khả năng điếu chỉnh độ diop cho cả hai mắt.
- Thị kính: EWF10x/20 mm
 - Vật kính tiêu sắc với khả năng zoom liên tục từ  0,7x đến 4,5x (tỷ lệ zoom 6,428:1).
 - Bàn đặt mẫu có đèn chiếu sáng và kẹp mẫu cho phép chiếu sáng và cố định mẫu.
 - Điều chịnh độ sắc nét qua hai núm chỉnh ở hai bên kính.

 - Nguồn đèn  halogen 12V/15W chếiu từ dưới lên và nguồn đèn chiếu từ trên xuống. Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng của cả hai nguồn đèn riêng rẽ.


 KÍNH HIỂN VI SOI NỔI
HÃNG SẢN XUẤT: OPTIKA - Ý
MODEL: SZM-3
 
 - Kính hiển vi sinh soi nổi được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm in ấn, bề mặt vật liệu, trang sức…
 - Kính được thiết kế với trục ngang dài cho phép quan sát những mẫu vật có bề mặt lớn.
 - Đầu kính 2 mắt, khả năng xoay tròn 360o,  góc nghiêng 45o
 - Thị kính 10X/20mm
 - Vật kính: là một vật kính chuẩn với độ phóng đại liên tục 7.5X…….45X
 - Khoảng cách điều chỉnh làm việc giữa hai mắt: 51-75mm
 - Khoảng cách khu vực làm việc 100mm
 - Nguồn điện: 220-230V/50-60Hz
 - Nguồn đèn: 
 + Huỳnh quang có công suất: 8W, đường kính đèn là 60mm
 + Đèn X-LEB, không điều chỉnh cường độ ánh sáng
 + Đèn X-LEB, điều chỉnh được cường độ ánh sáng

 + Đèn X-LED dạng vòng

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI
HÃNG SẢN XUẤT: OPTIKA - Ý
MODEL: SZM-4
 
 - Kính hiển vi sinh soi nổi được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm in ấn, bề mặt vật liệu, trang sức…
 - Kính được thiết kế với trục ngang dài cho phép quan sát những mẫu vật có bề mặt lớn.
 - Đầu kính 3 mắt gắn với camera, khả năng xoay tròn 360o,  góc nghiêng 45o
 - Thị kính 10X/20mm
 - Vật kính: là một vật kính chuẩn với độ phóng đại liên tục 7.5X…….45X
 - Khoảng cách điều chỉnh làm việc giữa hai mắt: 51-75mm
 - Khoảng cách khu vực làm việc 100mm
 - Nguồn điện: 220-230V/50-60Hz
 - Nguồn đèn: 
 + Huỳnh quang có công suất: 8W, đường kính đèn là 60mm
 + Đèn X-LEB, không điều chỉnh cường độ ánh sáng
 + Đèn X-LEB, điều chỉnh được cường độ ánh sáng

 + Đèn X-LED dạng vòng


 KÍNH HIỂN VI SOI NỔI
HÃNG SẢN XUẤT: OPTIKA - ITALY
MODEL: SZM-LED1
 - Kính soi nổi SZM series thiết kế đặc biệt thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp điện tử.
 - Hệ thống quang học và hệ cơ cao cấp  cho phép dòng kính này đứng đầu khi so sánh giữa giá cả và chất lượng.
 - Vật kính có khả năng zoom liên tục cho phép áp dụng trong mọi công việc .
 - Nhiều phụ kiển có thể gắn thêmcho phép nhiều chọn lựa phù hợp từng loại công việc yêu cầu.
Main features:
 - Đầu thị kính loại hai mắt có thể xoay 360o, góc nghiêng quan sát 45o
 - Khoảng cách điều chỉnh giữa hai mắt: 51 đến 75mm.
 - Khả năng điếu chỉnh độ diop cho cả hai mắt.
 - Thị kính: EWF10x/20 mm
 - Vật kính tiêu sắc với khả năng zoom liên tục từ  0,7x đến 4,5x (tỷ lệ zoom 6,428:1).
 - Bàn đặt mẫu có đèn chiếu sáng và kẹp mẫu cho phép chiếu sáng và cố định mẫu.
 - Điều chịnh độ sắc nét qua hai núm chỉnh ở hai bên kính.
 - Nguồn đèn  LED chiếu từ dưới lên và nguồn đèn chiếu từ trên xuống. Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng của cả hai nguồn đèn riêng rẽ.
 
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI BA MẮT
HÃNG SẢN XUẤT: OPTIKA - ITALY
MODEL: SZM-LED2
 
 - Kính soi nổi SZM series thiết kế đặc biệt thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp điện tử.
 - Hệ th6óng quang học và hệ cơ cao cấp  cho phép dòng kính này đứng đầu khi so sánh giữa giá cả à chất lượng.
 - Vật kính có khả năng zoom liên tục cho phép áp dụng trong mọi công việc .
 - Nhiều phụ kiển có thể gắn thêmcho phép nhiều chọn lựa phù hợp từng loại công việc yêu cầu.
 - Đầu thị kính loại hai mắt có thể xoay 360o, góc nghiêng quan sát 45o
 - Khoảng cách điều chỉnh giữa hai mắt: 51 đến 75mm.
 - Khả năng điếu chỉnh độ diop cho cả hai mắt.
 - Thị kính: EWF10x/20 mm
 - Vật kính tiêu sắc với khả năng zoom liên tục từ  0,7x đến 4,5x (tỷ lệ zoom 6,428:1).
 - Bàn đặt mẫu có đèn chiếu sáng và kẹp mẫu cho phép chiếu sáng và cố định mẫu.
 - Điều chịnh độ sắc nét qua hai núm chỉnh ở hai bên kính.
 - Nguồn đèn  LED chiếu từ dưới lên và nguồn đèn chiếu từ trên xuống. Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng của cả hai nguồn đèn riêng rẽ.

 

Tags: Kính hiển vi

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thị trường Hồ Chí Minh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị

 
 Nguyễn Thị Kim Phương
 Sales Engineer
 0979.895.707
 sales7@lamviet.com
 
Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645

sales5@lamviet.com

 
 Nguyễn Thu Hà
 Sales Engineer
 0966.306.011
 sales11@lamviet.com

Thị trường Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên

 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com
 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com

Nguyễn Thị Kim Phương
Sales Engineer
0979.895.707
sales7@lamviet.com

Thị trường Đồng Nai và các tỉnh phía Nam sông Hậu

 
 Lê Thịnh Phát
 Sales Engineer
 0965.129.641
 sales1@lamviet.com

Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645
 sales5@lamviet.com

Thị trường Vũng Tàu và các tỉnh Miền trung

 
Nguyễn Thu Hà
Sales Engineer
0966.306.011
sales11@lamviet.com
 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com

Thị trường Long An và các tỉnh phía Bắc sông Hậu

 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com
 
Lê Thịnh Phát
Sales Engineer
0965.129.641
sales1@lamviet.com