LamViet
LamViet Company

TỦ CHỨA DUNG MÔI AN TOÀN DÒNG S

TỦ CHỨA DUNG MÔI AN TOÀN DÒNG S - tu chua dung moi an toan dong s

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tuỳ chọn cấu hình tủ ASECOS theo yêu cầu: www.asecos-configurator.com/?fh=LVS753TTN01
 
TỦ CHỨA DUNG MÔI AN TOÀN DÒNG S-CLASSIC-90
HÃNG SẢN XUẤT: ASECOS - ĐỨC

 - Là dòng sản phẩm cơ bản của Asecos dùng chứa dung môi trong phòng thí nghiệm.
 - Tiêu chuẩn chịu lửa EN 14470-1 cho thời gian chịu lửa tới 90 phút.
 - Được chứng nhận theo GS aprroval
 - Được chứng nhận theo FM aprroval theo chuẩn 6050, phù hợp với NFPA code 30, NFPA 1 fire code và OSHA.
 - Thiết kế cứng cáp, không có các góc cạnh bén ảnh hưởng đến người thao tác.
 -  Tủ có chân đế để điều chỉnh độ cân bằng.
 - Cánh cửa sử dụng 03 bản lề treo có tuổi thọ trên 50.000 lần đóng mở.
 - Cửa có khóa 
 - Tủ có đường thoát khí để kết nối hệ thống hút khi cần thiết

Model S90.196.120 (order code 30115-002-33715)
 - Thân tủ màu vàng, 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

Model S90.196.120.WDAS (order code 30116-002-33724)
 - Thân tủ màu vàng, 02 cánh tủ màu vàng
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 04 ngăn kéo.

Model S90.196.120.WDAS (order code 30116-002-33726
 - Thân tủ màu xám, 02 cánh tủ màu xám
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 06 ngăn kéo.

Model S90.196.090 (order code 30204-002-33705)
 - Thân tủ màu vàng, 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

Model S90.196.090.WDAS (order code 30204-001-33709)
 - Thân tủ màu xám, 02 cánh tủ màu xám
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 04 ngăn kéo.

Model S90.196.090.WDAS (order code 30204-001-33709)
 - Thân tủ màu vàng, 02 cánh tủ màu vàng
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 06 ngăn kéo.

Model S90.196.060 (order code 30227-002-33659)
 - Thân tủ màu vàng, 01 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

Model S90.196.060.WDAS (order code 30228-001-33681)
 - Thân tủ màu xám, 01 cánh tủ màu xám
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 04 ngăn kéo.

Model S90.196.060.WDAS (order code 30228-002-33683)
 - Thân tủ màu vàng, 01 cánh tủ màu vàng
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896x616x1968 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750x524x1742mm
 - Cung cấp kèm theo 06 ngăn kéo.

TỦ CHỨA DUNG MÔI AN TOÀN DÒNG S-CLASSIC-90
HÃNG SẢN XUẤT: ASECOS - ĐỨC

 - Là dòng sản phẩm cơ bản của Asecos dùng chứa dung môi trong phòng thí nghiệm.
 - Tiêu chuẩn chịu lửa EN 14470-1 cho thời gian chịu lửa tới 90 phút.
 - Được chứng nhận theo GS aprroval
 - Được chứng nhận theo FM aprroval theo chuẩn 6050, phù hợp với NFPA code 30, NFPA 1 fire code và OSHA.
 - Thiết kế cứng cáp, không có các góc cạnh bén ảnh hưởng đến người thao tác.
 -  Tủ có chân đế để điều chỉnh độ cân bằng.
 - Cánh cửa sử dụng 03 bản lề treo có tuổi thọ trên 50.000 lần đóng mở.
 - Cửa có khóa 
 - Tủ có đường thoát khí để kết nối hệ thống hút khi cần thiết

Model S90.129.120 (order code 30121-002-33744)
 - Thân tủ màu vàng, 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196x616x1298 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050x524x1072mm
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

Model S90.129.120.WDAS (order code 30122-002-33753)
 - Thân tủ màu vàng, 02 cánh tủ màu vàng
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196x616x1298 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050x524x1072mm
 - Cung cấp kèm theo 02 ngăn kéo.

Model S90.129.120.WDAS (order code 30122-001-33754)
 - Thân tủ màu xám, 02 cánh tủ màu xám
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196x616x1298 mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050x524x1072mm
 - Cung cấp kèm theo 03 ngăn kéo.

Model S90.129.60 (order code 30238-002-33735 )
 - Thân tủ màu vàng, 01 cánh tủ màu vàng (khớp cửa bên trái)
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 616 x 1298mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 524 x 1072mm
 - Cung cấp kèm theo 02 giá đỡ, 01 khay, & 01 thu đáy.

Model S90.129.60.WDAS (order code 30239-002-33740 )
 - Thân tủ màu vàng, 01 cánh tủ màu vàng (khớp cửa bên trái)
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 616 x 1298mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 524 x 1072mm
 - Cung cấp kèm theo 02 ngăn kéo.

Model S90.129.60.WDAS (order code 30239-001-33741 )
 - Thân tủ màu xám, 01 cánh tủ màu xám (khớp cửa bên trái)
 - Cửa có cơ cấu giữ cửa khi mở giúp an toàn khi cất giữ hoặc lấy hóa chất.
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 616 x 1298mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 524 x 1072mm
 - Cung cấp kèm theo 03 ngăn kéo.

TỦ CHỨA DUNG MÔI AN TOÀN DÒNG S-PEGASUS-90
HÃNG SẢN XUẤT: ASECOS - ĐỨC

 - Là dòng sản phẩm cơ bản của Asecos dùng chứa dung môi trong phòng thí nghiệm.
 - Tiêu chuẩn chịu lửa EN 14470-1 cho thời gian chịu lửa tới 90 phút.
 - Được chứng nhận theo GS aprroval
 - Được chứng nhận theo FM aprroval theo chuẩn 6050, phù hợp với NFPA code 30, NFPA 1 fire code và OSHA.
 - Thiết kế cứng cáp, không có các góc cạnh bén ảnh hưởng đến người thao tác.
 -  Tủ có chân đế để điều chỉnh độ cân bằng.
 - Cánh cửa sử dụng 03 bản lề treo có tuổi thọ trên 50.000 lần đóng mở.
 - Cửa có khóa 
 - Cửa có thể dừng ở bất cứ vị trí mở nào và tự đóng sau khoảng 60 giây. Cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu trước khi đóng.
 - Tủ có đường thoát khí để kết nối hệ thống hút khi cần thiết
 - Cửa có thể mở bằng 1 tay

Model S90.129.120.WDAC (order code 30123-002-33753 )
 - Thân tủ màu vàng, 02 cánh tủ màu vàng 
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196 x 616 x 1298mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050 x 524 x 1072mm
 - Cung cấp kèm theo 02 ngăn kéo.

Model S90.129.120.WDAC (order code 30123-001-33754 )
 - Thân tủ màu xám 02 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196 x 616 x 1298mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050 x 524 x 1072mm
 - Cung cấp kèm theo 03 ngăn kéo.

Model S90.129.060.WDAC (order code 30242-001-33740 )
 - Thân tủ màu vàng, 01 cánh tủ màu vàng 
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196 x 616 x 1298mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050 x 524 x 1072mm
 - Cung cấp kèm theo 02 ngăn kéo.

Model S90.129.120.WDAC (order code 30242-002-33741 )
 - Thân tủ màu xám 01 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 1196 x 616 x 1298mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 1050 x 524 x 1072mm
 - Cung cấp kèm theo 03 ngăn kéo.

TỦ CHỨA DUNG MÔI AN TOÀN DÒNG S-PHOENIX-90
HÃNG SẢN XUẤT: ASECOS - ĐỨC

 - Là dòng sản phẩm cơ bản của Asecos dùng chứa dung môi trong phòng thí nghiệm.
 - Tiêu chuẩn chịu lửa EN 14470-1 cho thời gian chịu lửa tới 90 phút.
 - Được chứng nhận theo GS aprroval
 - Được chứng nhận theo FM aprroval theo chuẩn 6050, phù hợp với NFPA code 30, NFPA 1 fire code và OSHA.
 - Thiết kế cứng cáp, không có các góc cạnh bén ảnh hưởng đến người thao tác.
 -  Tủ có chân đế để điều chỉnh độ cân bằng.
 - Cánh cửa sử dụng cửa gấp có tuổi thọ 50.000 lần đóng mở.
 - Cửa có khóa 
 - Tủ có đường thoát khí để kết nối hệ thống hút khi cần thiết
 
Model S90.196.090.FDAS (order code 30118-001-33715 )
 - Thân tủ màu xám 02 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896 x 616 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750 x 524 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 1 khay, 1thu đáy.

Model S90.196.090.FDAS (order code 30118-002-33726 )
 - Thân tủ màu vàng 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896 x 616 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750 x 524 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 06 ngăn kéo.

Model S90.196.090.FWAS (order code 30207-001-33705 )
 - Thân tủ màu xám 02 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896 x 616 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750 x 524 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 1 khay, 1thu đáy.

Model S90.196.090.FWAS (order code 30207-001-33709 )
 - Thân tủ màu xám 02 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896 x 616 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750 x 524 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 04 ngăn kéo.

Model S90.196.090.FWAS (order code 30207-002-33711 )
 - Thân tủ màu vàng 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 896 x 616 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 750 x 524 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 06 ngăn kéo.

Model S90.196.060.FDAS (order code 30233-001-33659 )
 - Thân tủ màu xám 02 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 616 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 524 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 03 giá đỡ, 1 khay, 1thu đáy.

Model S90.196.060.FDAS (order code 30233-001-33681 )
 - Thân tủ màu xám 02 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 616 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 524 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 04 ngăn kéo.

Model S90.196.060.FDAS (order code 30233-002-33683 )
 - Thân tủ màu vàng 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 616 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 524 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 06 ngăn kéo.

Model S90.196.060.FDAS (order code 30313-001-33697 )
 - Thân tủ màu xám 02 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 749 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 657 x 1742mm
 - Cung cấp kèm theo 06 ngăn kéo.

Model S90.196.060.FDAS (order code 30313-001-33698 )
 - Thân tủ màu xám 02 cánh tủ màu xám
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 749 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 657 x 1742mm
 - Cung cấp kèm 3 ngăn kéo, 1 ngăn kéo (disposal)

Model S90.196.060.FDAS (order code 30313-002-33699 )
 - Thân tủ màu vàng 02 cánh tủ màu vàng
 - Kích thước ngoài (WxDxH): 596 x 749 x 1968mm
 - Kích thước trong (WxDxH): 450 x 657 x 1742mm
 - Cung cấp kèm 3 ngăn kéo, 1 ngăn kéo (disposal)

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thị trường Hồ Chí Minh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị

 
 Nguyễn Thị Kim Phương
 Sales Engineer
 0979.895.707
 sales7@lamviet.com
 
Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645

sales5@lamviet.com

 
 Nguyễn Thu Hà
 Sales Engineer
 0966.306.011
 sales11@lamviet.com

Thị trường Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên

 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com
 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com

Nguyễn Thị Kim Phương
Sales Engineer
0979.895.707
sales7@lamviet.com

Thị trường Đồng Nai và các tỉnh phía Nam sông Hậu

 
 Lê Thịnh Phát
 Sales Engineer
 0965.129.641
 sales1@lamviet.com

Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645
 sales5@lamviet.com

Thị trường Vũng Tàu và các tỉnh Miền trung

 
Nguyễn Thu Hà
Sales Engineer
0966.306.011
sales11@lamviet.com
 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com

Thị trường Long An và các tỉnh phía Bắc sông Hậu

 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com
 
Lê Thịnh Phát
Sales Engineer
0965.129.641
sales1@lamviet.com