LamViet
LamViet Company

Túi dập mẫu vi sinh

Túi dập mẫu vi sinh - tui dap mau vi sinh

THÔNG TIN SẢN PHẨM

TÚI DẬP MẪU VI SINH TIÊU CHUẨN ĐÁY BẰNG
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: STANDARD 400
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 50 túi/bịch, 10 bịch/hộp; tổng cộng 500 túi/hộp
 - Thể tích tối đa: 400ml
 - Kích thước: 180 x 300 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma

 - Đáy túi bằng phẳng


 TÚI DẬP MẪU VI SINH TIÊU CHUẨN CÓ LỌC
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: SEPERATOR 400
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 10 túi/bịch, 20 bịch/hộp; tổng cộng 200 túi/hộp
- Thể tích tối đa: 400ml
 - Kích thước: 180 x 350 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Túi dập mẫu có lọc tòan phần

 - Đáy túi bằng phẳng


 TÚI DẬP MẪU VI SINH TIÊU CHUẨN ĐÁY CONG
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: CURVED 400
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 50 túi/bịch, 10 bịch/hộp; tổng cộng 500 túi/hộp
 - Thể tích tối đa: 400ml
 - Kích thước: 180 x 300 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Đáy túi dạng cong
 
TÚI DẬP MẪU VI SINH TIÊU CHUẨN CÓ LỌC ĐÁY CONG
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: SEPERATOR 400 CURVED
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 10 túi/bịch, 20 bịch/hộp; tổng cộng 200 túi/hộp
 - Thể tích tối đa: 400ml
 - Kích thước: 180 x 350 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Túi dập mẫu có lọc tòan phần
 - Đáy túi dạng cong
 
TÚI DẬP MẪU VI SINH LỌAI NHỎ
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: STANDARD 80
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001

- Quy cách: 50 túi/bịch, 40 bịch/hộp; tổng cộng 2000 túi/hộp

 - Thể tích tối đa: 80ml
 - Kích thước: 100 x 150 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Không có lọc

 - Đáy túi bằng phẳng


 TUI DẬP MẪU VI SINH LỌAI LỚN
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: STANDARD 3500
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 50 túi/bịch, 5 bịch/hộp; tổng cộng 250 túi/hộp
 - Thể tích tối đa: 350ml
 - Kích thước: 380 x 500 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Không có lọc
 - Đáy túi bằng phẳng

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Thị trường Hồ Chí Minh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị

 
 Nguyễn Thị Kim Phương
 Sales Engineer
 0979.895.707
 sales7@lamviet.com
 
Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645

sales5@lamviet.com

 
 Nguyễn Thu Hà
 Sales Engineer
 0966.306.011
 sales11@lamviet.com

Thị trường Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên

 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com
 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com

Nguyễn Thị Kim Phương
Sales Engineer
0979.895.707
sales7@lamviet.com

Thị trường Đồng Nai và các tỉnh phía Nam sông Hậu

 
 Lê Thịnh Phát
 Sales Engineer
 0965.129.641
 sales1@lamviet.com

Phạm Văn Điệp
Sales Engineer
0965.129.645
 sales5@lamviet.com

Thị trường Vũng Tàu và các tỉnh Miền trung

 
Nguyễn Thu Hà
Sales Engineer
0966.306.011
sales11@lamviet.com
 
Nguyễn Quang Minh
Sales Engineer
0963.222.943
sales14@lamviet.com

Thị trường Long An và các tỉnh phía Bắc sông Hậu

 
Phạm Thị Vân
Sales Engineer
0389.784.968
sales8@lamviet.com
 
Lê Thịnh Phát
Sales Engineer
0965.129.641
sales1@lamviet.com